Església Ortodoxa
Iglesia Ortodoxa   Église Orthodoxe   Othodox Church
Parròquia de la Protecció de la Mare de Déu
Sota la protecció del Patriarcat de Sèrbia
Barcelona
 
Entreu